Video materiale nga kampanja

Kryetari i komunës sime është nga mëhalla ime. Vazhdimisht është mes popullit, i mirë për të gjithë.

Me plan dhe zgjidhje konkrete për problemet e ndryshme. Kryetari i komunës sime është i gatshëm për gjithçka. Nuk ka ndodhur që të mos i ndihmojë ndokuj.

Kryetari i komunës sime e njeh popullin e tij. Dhe zgjidh problemet e tyre. Kujdeset që ne të kemi një jetë më kualitative. Për një qytet të pastër dhe të gjelbërt.

Kryetari i komunës është njeri i yni. Njeri familjar dhe shok i vërtetë.

Në fund të ditës, ai gjithmonë ka kohë për familjen e tij.

Kryetari i komunës sime? Më i miri.

со мицковски не знаеш
на што си!