Boris Georgievski

KomunaGazi Baba

Me përkushtim, punë të palodhur, gjatë katër viteve të fundit, ne kemi treguar se mund të bëjmë më mirë. Se kur të kërkohet, problemet që kanë pllakosur qytetarët me dekada mund të zgjidhen. Në të kaluarën, me VMRO DPMNE, Gazi Baba u harrua dhe u shkëput nga pjesa tjetër e qytetit, e lënë në shekullin XIX, pa ujësjellës dhe kanalizime në vendbanimet. Sot, pas katër vjetësh, ne, LSDM, si parti në pushtet, e kemi zhvendosur me shpejtësi Komunën nga shekulli i 19-të në shekullin e 21-të.

Ne kemi filluar dhe zbatuar më shumë se 200 projekte. Katër vjet më parë ne premtuam – Jetë për të gjithë në Gazi Babë. Sot mund të themi me krenari – PO, IA DOLËM. Qytetarët që nuk kanë ujë apo kanalizime për më shumë se 20 vjet, sot janë dëshmitarë të një realiteti të ri. Me mbështetjen e qeverisë qendrore, ne ndërtuam një shkollë të re dhe sallë sportive në Hipodrom.

Rruga Jurumleri – Dollno Lisiçe – Draçevë është përfunduar, rruga Hipodrom – Ilinden është rindërtuar, një rrugë e re lokale është ndërtuar në Bullaçani, është ndërtuar një rrugë e re lokale nga Straçinca në Viniçe, dhe rruga Rashtak – Butel është rikonstruktuar. Vijon ndërtimi i një ndërtese të re për shkollën “Krste Misirkov” në Çento.

Me mbështetjen e Qytetit të Shkupit, u rindërtua rruga “Blagoja Stefkovski”, si dhe bulevardi “Aleksandar Makedonski”, dhe u ndërtuan shtigje të reja për këmbësorë dhe biçikleta.

Ne ndërtuam një kopsht të ri në Stajkovci, po ndërtojmë një sallë të re sportive në shkollën fillore në Stajkovci, një Qendër të re të Kujdesit Ditor për fëmijët me nevoja të veçanta dhe një Qendër për integrim shqisor në lagjen Hekuranë, dhe ndërtimin e një salle sportive për shkollën fillore “Naum Ohridski” në Bulaçani. Me gjithë bllokadat dhe pengesat nga VMRO DPMNE, si shumicë në Këshill, ne e mbajtëm fjalën, punuam për një jetë më të mirë të qytetarëve. Kjo është arsyeja pse unë e dorëzoj këtë kandidaturë dhe këtë program, duke kërkuar mbështetje për të vazhduar projektet e filluara, për të realizuar edhe më shumë. Për të fituar së bashku.

Jo me parulla por me përkushtim ndaj Gazi Babës sonë.

Pesë projektet kyçe për të ardhmen eGazi Baba

Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, menjëherë pas zgjedhjeve, fillojmë me ndërtimin e objektit të ri shkollor për shkollën fillore “Krste Misirkov”. Projekti dhe dokumentacioni urban janë përgatitur plotësisht, dhe sigurohen fonde për realizimin e këtij projekti përmes buxhetit për vitin 2021 të Ministrisë. Për shkak të vendndodhjes ekzistuese të shkollës, projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të shkollës ndahet në disa faza. Ndërtimi i plotë i shkollës pritet të përfundojë në dy vjet. Me ndërtimin e godinës së re të shkollës, më në fund nxënësit dhe stafi mësimdhënës marrin kushte moderne për banim dhe mësim, duke zgjidhur një problem tjetër dhjetëvjeçar të qytetarëve.

Ndërtimi i objektit të ri për shkollën fillore "Krste Misirkov" në Çento

Çerdhe të reja në lagjet Qeramidnica, Trubarevo, Inxhikovë dhe Singeliq

Ne kemi përgatitur projekte për ndërtimin e katër kopshteve të reja në vendbanimet Qeramidnica, Trubarevo, Indxhikovë dhe Singeliq. Me ndërtimin e këtyre katër kopshteve të reja, ne parashikojmë 420 vende të reja për fëmijët në kopshte. Për më tepër, pas ndërtimit të këtyre kopshteve, hapësira në kopshtet tashmë ekzistuese, ku strehohen fëmijët nga këto vendbanime, do të rritet dhe do të krijojë një mundësi për regjistrimin e fëmijëve të rinj. Përfundimisht, listat e pritjes për regjistrimin e fëmijëve në kopsht do të bëhen një gjë e së kaluarës.

Kopshti i ri në Qeramidnica është projektuar me një kapacitet për të akomoduar 120 fëmijë, me 6 grupe argëtuese dhe 2 çerdhe. Kopshti në Trubarevo është planifikuar në vendin e Shkollës Fillore “Krum Toshev”, me një kapacitet për 100 fëmijë, të akomoduar në 4 dhoma lojërash dhe një grup çerdhesh. Kopshti në Inxhikovë është projektuar me një kapacitet për 100 fëmijë, të akomoduar në 4 dhoma lojërash dhe në një grup çerdhesh, në vendin e shkritores së vjetër. Kopshti në Singeliq është krijuar në kuadër të Shkollës Fillore “25 Maj”, me një kapacitet për 100 fëmijë, të vendosur në 4 salla lojërash dhe një grup çerdhesh.

Ne kemi përgatitur një projekt bazë për rindërtimin e Shtëpisë së Kulturës “11 Tetori” në lagjen Çento, i cili parashikon riaktivizimin e sallës dhe kthimin e bibliotekës në ndërtesë, si dhe kemi siguruar shtesë dhoma për të rinjtë. Qëllimi ishte të ruhej arkitektura ekzistuese dhe të rinovohej ndërtesa ekzistuese, e cila ngjall kujtime të brezave të qytetarëve nga Gazi Baba dhe qyteti i Shkupit. Me përgatitjen e projektit, Komuna mund të aplikojë për fonde në Qeveri, por edhe në fondet e BE -së, përmes të cilave ky projekt do të realizohej. Qytetarët e Çentos do të përfshihen drejtpërdrejt në këtë projekt. Ne gjithashtu parashikojmë rindërtimin dhe rigjallërimin e Shtëpisë së Kulturës në Koloni. Projekti do të zbatohet me fonde nga Komuna, Qeveria, fondet e BE-së ose përmes një forme të partneritetit publik-privat.

Rekonstruimi dhe rihapja e Shtëpisë së kultutës në Çento dhe Koloni

Zgjidhja e problemit me deponinë Vardarishte

Qëllimi ynë, së bashku me Qytetin e Shkupit, është mbyllja e plotë e deponisë në Vardarishte. Në këto katër vjet ne kemi përgatitur dhe miratuar një plan urbanistik të detajuar për këtë pjesë të Komunës. Përgatitja e dy planeve të reja të detajuara urbane për Vardarishten është duke përfunduar, të cilat më pas duhet të miratohen nga Këshilli. Përmes këtyre planeve, ne parashikojmë përcaktimin e qëllimit të vetëm të gjelbërimit, sportit dhe rekreacionit të të gjithë zonës në pjesën e Vardarishtes. Paralelisht me miratimin e planeve, është planifikuar të fillojë një proces për humanizimin e tokës sipas udhëzimeve të marra nga ekspertët që kemi përfshirë në këtë proces për zgjidhjen e deponisë në Vardarishte.

Ne po zgjidhim një problem tjetër dhjetëvjeçar të qytetarëve. Për katër vitet e fundit, ne kemi filluar ndërtimin e kanalizimeve në vendbanimin Jurumleri. Vendndodhja dhe ujërat nëntokësore imponuan nevojën për të punuar në një sistem të veçantë të rrjetit të kanalizimeve vakum, i cili është më kompleks për tu kryer sesa rrjeti i zakonshëm fekal. Në përputhje me projektin, deri më tani rrjeti parësor i kanalizimeve është ndërtuar në pesë linja të projektuara, stacioni i pompimit dhe impianti i trajtimit janë ndërtuar. Projekti vazhdon me ndërtimin e linjave të tjera të projektuara. Në të njëjtën kohë, realizohet lidhja e familjeve me kanalizimin me vakum në linjat e ndërtuara tashmë, e ndjekur nga asfaltimi i rrugëve ku janë kryer punimet e ndërtimit.

Vazhdimi i ndërtimit të rrjetit të vakum-kanalizimit në Jurumleri

Lista e kandidatëve për këshilltarë komunalGazi Baba

 1. Aleksandar Sasha Dimitrijeviq
 2. Suzana Trpkoska
 3. Penka Çudo
 4. Sasho Naçovski
 5. Mirela Poturoviq.
 6. Martin Ristov
 7. Berat Vesel
 8. Marjan Mlladenovski
 9. Hristina Petroviq.
 10. Orhan Selimi
 11. Sashko Cvetkovski
 12. Lidija Hristova
 13. Zoran Gjorgjeviq
 14. Vesna Filipovska
 15. Nikolla Andonov
 16. Biljana Muiq
 17. Nafi Saiti
 18. Valentina Stojkovska
 19. Ahmet Idriz
 20. Andrijana Nikolovska
 21. Kristijan Tasevski
 22. Kristina Simjanovska
 23. Samoil Ristovski
 24. Ana Marija Setinova
 25. Goran Millçovski
 26. Ljiljana Terzievska
 27. Muharrem Emini