Hamdija Elezoviq

KomunaTetova

Me ndjenjë respekti, nderimi dhe kënaqësie, por në të njëjtën kohë edhe me përgjegjësi të
madhe, ju paraqes kandidaturën time për kryetar të Komunës së Tetovës. Çdo moment i
kaluar së bashku me ju, në qytetin tonë të bukur, zgjon tek unë ato kujtime të paharrueshme
të një Tetove, Tetove të rinisë sime. Ato kujtime ngjallin një ndjenjë krenarie, por edhe
ndjenjë detyrimi të thellë për atë që do t'u lëmë brezave të ardhshëm. Tetova është shtëpia
jonë dhe shtëpia është e trashëguar, shtëpia po ndërtohet dhe përmirësohet vazhdimisht,
shtëpia mbahet, dashurohet, u dorëzohet brezave të ardhshëm. Prandaj, ndjej një detyrim të
fortë për të ngritur shtëpinë tonë së bashku në çdo mënyrë të mundshme, në çdo mënyrë dhe
kështu të meritojmë respektin e brezave të ardhshëm. Ne u rritëm në këtë Tetovën tonë, e cila
me vetëmohim na dha mundësi, na dha miq, familje, na dha shumë në jetë. Tani është koha
për ta kthyer atë. Të jesh kryetar komune do të thotë të punosh me përkushtim për dhe me
qytetarët. Kjo është sfida dhe detyra ime. E gjithë përvoja ime e jetës, e gjithë njohuria ime
dhe, mbi të gjitha, dëshira për të qenë e angazhuar në shoqëri dhe e dobishme, do të

kontribuojnë në përmbushjen e vizionit tim dhe kështu krijimin e vlerave të reja dhe jetës
cilësore për të gjithë qytetarët. Në të ardhmen, unë e shoh komunën e Tetovës si një komunë
të zhvilluar dhe moderne, në të cilën çdo qytetar do të jetë në gjendje të marrë ajër më të
pastër, mjedis më të pastër, më shumë gjelbërim, rrugë të rregullta dhe trotuare dhe një cilësi
më të mirë të jetës. E gjithë kjo është e nevojshme për ne, qytetarët e Komunës së Tetovës.
Ne besojmë se me punë të palodhur, punë dhe njohuri, është e arritshme. Motivi për t'u
përfshirë në këtë proces janë fëmijët tanë dhe e ardhmja jonë. Perspektiva e sigurimit të
kushteve normale për ta është thelbësore! Nevoja për të ruajtur një standard jetese përballë
zgjerimit të ndërtimit do të jetë rregulli. Dhënia e një shansi çdo qytetari dhe zgjidhja e
problemeve dhe nevojave të tij më djegëse janë përparësia jonë. Kushtet e barabarta të jetesës
në të gjithë komunën do të jenë detyrimi ynë.

Pesë projektet kyçe për të ardhmen eTetova

Ndërtimi i deponisë rajonale për depozitimin e mbeturinave është i një rëndësie të madhe për
Komunën e Tetovës, si dhe për të gjithë rajonin e Pollogut. Ky problem ka vazhduar prej
vitesh dhe është shndërruar në një nga më të mëdhenjtë për qytetarët e komunës dhe në të
njëjtën kohë është një problem i madh financiar i ndërmarrjes komunale që ndikon në
ekzekutimin e proceseve të tjera të punës. Për realizimin e këtij projekti, ne planifikojmë të
marrim një sërë masash, të tilla si: aktivizimi i elaboratit, trajnime dhe konsultime me
ekspertë për standardizimin e deponisë ekzistuese Rusino, zhvendosje e stacionit ekzistues të
transferimit pranë lagjes së qytetit Blloku 70, Blloku 82 dhe fshati Falisht.

Deponia rajonale

Ndërtimi objektit shkollor për Gjimnazin "KIRIL PEJÇINOVIQ" - TETOVË

Problemi dhjetëvjeçar me klasat e dislokuara në të cilat mësohen mësimet në gjuhën
maqedonase, nga shkolla e mesme Kiril Pejçinoviq është prioritet për realizimin
përfundimtar. Arsimimi për të gjithë do të thotë integrim, përfshirje, qasje për çdo kategori
qytetarësh, sepse kjo është një zgjidhje cilësore për këtë problem. LSDM vazhdimisht po
inicon zgjidhje që kanë për qëllim zgjidhjen e problemit hapësinor të shkollës së mesme.
Nxënësit nga mësimi i gjuhës maqedonase në gjimnazin e Tetovës, çerdhe e intelektualëve
dhe qytetarëve akademikë, do të kenë një vend të denjë për frekuentim normal. Kjo është
arsyeja pse një zgjidhje e përhershme, moderne dhe cilësore për këtë problem është prioriteti
në të cilin do të punojmë. Është planifikuar të ndërtohet një objekt i ri modern, sipas të gjitha
standardeve, i cili do të zgjidhë këtë problem dhe do të sigurojë kushte për mësimin e 12
klasave në gjuhën maqedonase.

Me këtë projekt do të ndërtojmë një park me pajisje urbane, shtigje dhe përmbajtje të tjera
nga zona e lagjes Dereboj, përgjatë lumit Shkumbini në të dy anët, me një sipërfaqe prej rreth
3.000 m2, e cila do të jetë lidhur me Banjën e Tetovës. Park me të gjitha standardet në zemër
të Tetovës. Me këtë, komuna, e cila është një nga më të mëdhatë në vend, do të marrë parkun
e vet, i cili do të jetë pjesë e tërësisë, e cila vazhdon me ndërtimin e një shëtitoreje urbane.

Realizimi i pjesës së vjetër të qytetit, me një shëtitore urbane me parqe përgjatë kalatës së lumit Shkumbin

Gazifikimi

Gazifikimi është një nga projektet më të rëndësishme, zbatimi i të cilit është thelbësor për
zhvillimin e komunës sonë. Duke u nisur nga fakti që linja kryesore e gazsjellësit është
instaluar së fundmi afër komunës, ne synojmë të kyçemi në këtë rrjet. Do të përgatisim një
raport mbi këtë proces në konsultim me ekspertë nga vendi dhe jashtë tij. Gazifikimi do të
fillojë nga përdoruesit industrialë, ndërtesat publike dhe më pas familjet. Gazifikimi është
vendimtar për ekonominë dhe përfitojnë si qytetarët ashtu edhe kompanitë, mjedisi dhe
shoqëria në tërësi.

Ka filluar procedura për themelimin e Ndërmarrjes Publike "Varrezat e Qytetit" Tetovë. Me
themelimin e kësaj kompanie, kapela në Tetovë do të vihet në përdorim, do të bëhet një
nomenklaturë dhe pjesëzim i ri në të dy vendet e varrezave. Vendosja e mbjellësve,
mirëmbajtja dhe pastrimi i varrezave. Ndërtimi i një gardhi të ri në zonën përreth varrezave

ortodokse në qytetin e Tetovës. Vendosja e barakave për shitjen e qirinjve dhe luleve në
hyrjen e poshtme të varrezave të qytetit, të cilat do të eliminojnë deponinë ilegale para hyrjes.
Ndërtimi i objekteve ndihmëse, tualeti, salla e pritjes me ajër të kondicionuar, dyqani i
qirinjve, dyqani i luleve dhe objekti fetar në varrezat pranë Falishit.

Themelimi i NP "Varrezat e Qytetit" Tetovë

Lista e kandidatëve për këshilltarë komunalTetova

 1. Ilija Dimitrievski
 2. Marija Kostoska
 3. Faruk Omeri
 4.  Marija Isaevska Ristovska
 5.  Pançe Filiposki
 6.  Ivana Kostadinovska
 7.  Zlatko Kostadinoski
 8.  Maja Gligorievska
 9.  Hristijan Petrushevski
 10. Aleksandra Angjelkoska
 11. Branislav Tripunovski
 12. Vesna Tomoska
 13. Vullnet Sinani
 14. Maja Dimitrovska
 15. Sasho Serafimovski
 16. Ivona Popovska
 17. Dushko Milloshevski
 18. Aleksandra Trpkoska
 19. Darko Bogatinoski
 20. Magdalena Boshkoska
 21. Blagoja Vojnovski
 22. Katerina S. Stefanovska
 23. Aleksandar Markoski
 24. Blerta Beadini
 25. Tode Petroski
 26. Natasha Petroska
 27. Sime Stojçeski
 28. Monika Milanoska
 29. Deni Ilievski
 30. Lubica Evrosimovska
 31. Krsto Taseski