Medat Kurtovski

KomunaMavrovë dhe Rostushë

Të dashur bashkëqytetarë, me respekt dhe përgjegjësi të thellë ju paraqes kandidaturën time për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës. Komuna jonë është një vend që më ndërtoi mua si person dhe një vend që dua t’ua lë me krenari brezave të ardhshëm si një shtëpi dinjitoze dhe e begatë. Historinë dhe vlerat na kanë lënë pleqtë, por edhe amanetin tani dhe sot për të përmirësuar Komunën tonë, për ta ngritur atë në çdo plan të mundshëm. Turizmi dhe bizneset e vogla familjare janë veçanërisht të rëndësishme për Komunën tonë. Vendet e famshme turistike në Komunën tonë janë një bazë e mirë për zhvillim dhe investime.

Komuna jonë duhet të rritet në një mjedis dinamik dhe të këndshëm, me një numër të madh vizitorësh dhe standarde të larta mjedisore dhe prosperitet ekonomik. Komuna ka potencialin e plotë për të përmbushur atë vizion dhe ne jemi të vendosur të punojmë gjatë gjithë kohës për t’u mundësuar fëmijëve tanë më të vegjël të shohin përfitimet e asaj pune dhe angazhimi. Shkollat ​​duhet të jenë një vend ku fëmijët tanë do të përgatiten për të mos emigruar dhe këtu, në Komunën tonë, për të krijuar familjen e tyre dhe për të kontribuar në prosperitetin e bashkisë dhe shtetit.

Në mandatin aktual, ne kemi investuar së bashku shumë përpjekje dhe punë në zbatimin e projekteve për të përmirësuar jetën e të gjithë qytetarëve në komunën tonë. Me një qëndrim të përgjegjshëm dhe mikpritës, ne treguam se si menaxhohet Komuna dhe si investohen fondet në zhvillimin dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Premtojmë se në katër vitet e ardhshme do të punojmë edhe më shumë, në mënyrë që të përmirësojmë kushtet e jetesës dhe zhvillimin e Komunës.

Në katër vitet e ardhshme, do të vazhdojmë të adresojmë nevojat reale të qytetarëve, të cilat, mbi të gjitha, përfshijnë mbrojtjen e mjedisit duke ndërtuar rrjete kanalizimesh dhe duke ruajtur pastërtinë publike, rehabilitimin e shkollave fillore dhe sigurimin e kushteve për investime në terren të turizmit. E ardhmja dhe perspektiva jonë varet nga ne dhe besoj se së bashku mund t’i ndryshojmë gjërat për mirë.

Pesë projektet kyçe për të ardhmen eMavrovë dhe Rostushë

Vendbanimi Mavrovi Anovi gjendet përgjatë rrugës rajonale Gostivar – Dibër. Është një vendbanim me banorë të përhershëm, por edhe shtëpi fundjavash. Një nga nevojat më të mëdha të 250 banorëve të këtij vendbanimi është rregullimi i rrjetit të kanalizimeve që do të grumbullon ujërat e zeza, të cilat më pas do të marrin rrjedhën e tyre përmes impiantit të trajtimit.

Për këtë është përpiluar projekt dhe vendndodhja e impiantit të trajtimit ende nuk është përcaktuar. Për këtë projekt janë siguruar burime financiare në vlerë prej mbi 500.000 euro. Ne besojmë se realizimi i këtij projekti do të zgjidhë problemin me erën e keqe dhe ujërat e zeza.

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në vendbanimin Mavrovi Anovi

Rindërtimi i shkollës fillore "Hajan Selmani" në Rostushe

Shkolla fillore komunale “Hajan Selmani” në fshatin Rostushë është shkolla më e vjetër e ndërtuar në komunën tonë. Brendësia e objektit nuk është në gjendje të mirë dhe për këtë arsye kemi përgatitur projekt rindërtimi me vlerë mbi 11.000.000 denarë. Me këtë projekt do të aplikojmë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe presim që ai të realizohet në periudhën e ardhshme. Realizimi i këtij projekti do të përmirësojë kushtet për mësimin e më shumë se 200 nxënësve nga vendbanimet Rostushe, Velebërdo, Prisojnica, Axhievci dhe Jançe.

Një nga problemet kryesore në muajt e verës në vendbanimet në Komunën tonë është mungesa e hapësirave të mjaftueshme të parkimit. Për të zgjidhur këtë problem, ne kemi përgatitur projekte për rregullimin e vendeve të parkimit, ndërsa do të përgatiten projekte edhe për vendbanimet e tjera. Planifikojmë të ndërtojmë një vend parkimi në çdo vendbanim ku ka vend të përshtatshëm. Ato tashmë janë ndërtuar në fshatrat Zhirovnicë, Mavrovë dhe pjesë të Skudrinjes, poashtu do të ndërtojmë në vendbanimet Rostushe, Trebishte, Velebërdo, Prisojnica, Mavrovi Anovi, si dhe në të tjera. Kjo do të shmangë kaosin e trafikut në vendbanimet në Komunë.

Rregullimi i hapësirave të parkimit në disa vendbanime

Rindërtimi i ndriçimit rrugor në Rajonin e Mavrovës

Edhe pse ndriçimi rrugor në Rajonin e Mavrovës mirëmbahet rregullisht, ende ka nevojë për rindërtim. Komuna tashmë ka aplikuar në fondet ndërkombëtare për të zgjidhur këtë çështje. Është planifikuar të zëvendësohet i gjithë instalimi i dëmtuar me një të ri, në mënyrë që të ketë më pak defekte.

Rajoni i Mavrovës njihet si zonë turistike dhe ka shumë vizitorë që ecin dhe lëvizin vazhdimisht nëpër këtë rajon. Ne besojmë se zëvendësimi i instalimit të vjetër të rrugës me një të ri do të zgjidhë problemin e ndriçimit publik në Rajonin e Mavrovës, konkretisht në Mavrovë, Mavrovi Anovi, Nikiforovo dhe Leunovë, ku jetojnë rreth 10000 njerëz, por ka edhe shumë vizitorë në objektet e hotelierisë dhe në shtëpitë e fundjavës.

Vendbanimet Prisojnica, Axhievci dhe Skudrinje nuk kanë qasje në anën e kundërt të lumit Radika, ku gjenden pronat private. Për të siguruar qasje në këtë terren, do të përgatitet një projekt për ndërtimin e një ure mbi lumin Radika, në mënyrë që mbi 5,000 banorë të këtyre fshatrave, si dhe vizitorë të tjerë të kenë qasje në pronat e tyre, si dhe në zona të bukura malore të vendosura në këtë pjesë të rajonit të Rekës.

Ndërtimi i urës në lumin Radika në lokalitetin Nareka përballë fshatit Prisojnica

Lista e kandidatëve për këshilltarë komunalMavrovë dhe Rostushë

 1. Sllaxhana Angellova
 2. Ivan Andonov
 3. Stojan Angellov
 4. Borçe Jovanov
 5. Martina Gorgieva
 6. Metodi Ristov
 7. Kllaudija Bogatinova
 8. Zllatko Ançov
 9. Antonio Angellov
 10. Aleksandra Atanasova
 11. Ivana Tashova